3D CT és Röntgenek

A gyógyítás egyik legfontosabb alap pillére a beteg vizsgálat (diagnosztika). Ahhoz, hogy a betegségeket pontosan megállapíthassuk, vagy a kezelést, műtétet megtervezhessük, mintegy száz éve használunk a fogorvoslásban röntgent. Kezdetben a vizsgálatok során nagy sugárdózissal elmosódott, torzított képet kaptunk. A felvételen az átvilágított képletek 2 dimenzióban, egymásra vetülve, egymást eltakarva, nagyítva vagy kicsinyítve jelentek meg. A digitális röntgenek jelentős képminőség javulást hoztak. De a röntgenezés alapvető hibái megmaradtak. Átütő sikert a háromdimenziós CT – k (computer tomográfok) hoztak. Tulajdonképpen minden hibát kiküszöbölve rendívül pontosan (0.02 mm pontossággal) vizsgálható a röntgenezett terület.

rontgen

A fenti videó 2011-ben készült.

Rendelőnkben megtalálható a fogászatban használatos szinte összes röntgenezési eljárás:

3D-CT (Gendex Icat Cone Beam Ct)

Mi az előnye a CBCT-nek a hagyományos két dimenziós panoráma felvétellel szemben?A hagyományos panoráma felvétel a kép különböző területein eltérő mértékben torzít, és a torzítás mértéke gyártmánytól függően változik. Ezenkívül a felvételkészítés során minden anatómiai képlet, ami a detektor és a sugárforrás között található rávetül a képre, így egyes anatómiai részletek vagy nem láthatóak, vagy kontúrálatlanok, elmosódottak. A rávetülések jelentősen nehezítik a felvételek kiértékelését.

Ez az egyedülállóan új képalkotási eljárás lehetővé teszi, hogy a vizsgálandó területről 1:1 méretarányos, rávetülés nélküli, több irányból megjeleníthető 3 dimenziós kép készüljön. Ezenkívül nem csak a csont mennyisége, hanem a csont minősége is vizsgálható a felvételeken.

Miért jobb a CBCT a medical CT-nél?

A CBCT használata során a pácienst a hagyományos medical CT-vel szemben minimális sugárterhelés éri! ( A hagyományos medical CT berendezéssel a test különböző területei, mint például gerincoszlop, koponya, stb.vizsgálhatóak.) A CBCT alkalmazásakor a páciens sugárterhelése megegyezik a ma használt hagyományos fogászati képalkotó eljárások sugárterhelésével, amely a medical CT sugárterhelésének 1%-a. A szkennelés CT-vel perceket vesz igénybe, míg CBCT-vel 20-40 másodpercet.

A Cone Beam CT egy speciális digitális röntgen leképezési eljárás, amelyet a fogászat, a szájsebészet és implantológia, orthodontia, a prothetika, parodontológia és dento-maxillo-facialis radiológusok elvárásainak figyelembe vételével, az alsó-felső állcsont és a fogak vizsgálatára fejlesztettek ki.

Hogyan készül a CBCT felvétel?

A CBCT készülék számítógépből, röntgensugárforrásból, és egy vele szemben kényszerkapcsolatban lévő detektorból áll. A beállítástól függően 10-40 másodperc alatt végez 360˚-ban körmozgást a páciens feje körül; működése ilyen szempontból hasonlít a panorámakészülékekhez. Összehasonlítva a hagyományos computertomograph készülékkel, (ahol a 360˚-os körbeforgás során a leképezés rétegenként valósul meg) a CBCT kúpalakban szétterülő röntgensugárnyalábbal kétdimenziós képek sorozatát készíti el, és ebből hoz létre háromdimenziós adatbázist. Nem exponál folyamatosan, mint a hagyományos CT-k, hanem csupán adott szögértékeknél, ezért a CBCT csak a CT dózisának töredékével terheli a pácienst, amelynek igen nagy a jelentősége.

A Gendex gxcb-500 készülék által készített felvételekhez nem szükséges sem filmet, filmtartót, sem ráharaptatót betenni a páciens szájába. A készülék hasonlóan néz ki a hagyományos panoráma röntgen berendezéshez, de annál jóval kényelmesebb, mivel a páciens ülhet, és ellentétben vele nem veszi körül egy zárt gyűrű, amely bezártságérzetet okozhat.
ct_01

ct_02

ct_03

OPT-panoráma felvétel (Planmeca)

A panoráma felvétellel átfogó két dimenziós képet lehet kapni az alsó- felső állcsontról, a bennük futó képletekről, a fogak helyzetéről, állapotáról illetve az állkapocsízületről. Fogászatunkban Planmeca röntgen készülékeket használunk.

A panoráma röntgen felvétel készítésének menete:

A páciens egy ólomkötényt kap, és a felvételt készítő munkatársunk segítségével el kell helyezkednie a felvételt készítő gépbe.

A felvétel készítése közben a vizsgált személy feje körül körbefordul a sugárforrás és az érzékelő lemez is. Így a sugárforrás pontról- pontra képezi le a vizsgálandó állcsontokat, fogakat.

ct_04

Cefalo-koponya felvétel (Planmeca)

A koponya felvétellel átfogó két dimenziós képet lehet kapni a teljes koponyáról, állcsontok formájáról. Ez a röntgen felvétel a fogszabályozás tervezés egyik elengedhetetlen része. Fogászatunkban Planmeca röntgen készülékeket használunk.

A koponya felvétel készítésének menete:

A páciens egy ólomkötényt kap, és a felvételt készítő munkatársunk segítségével el kell helyezkednie a felvételt készítő gépbe.

A röntgen készítése közben a vizsgált személy feje rögzített és 1-2 másodperc sugárzással elkészül a felvétel.

ct_05

Intraoralis –kis felvétel (Orix-rtg és EVA-digitalizáló)

Abban az esetben, mikor csak egy vagy két fogat szükséges vizsgálni, akkor úgynevezett szájüregi felvétel-kisfelvétel készül. Ezek a felvételek digitális módon készülnek, ennek következtében a pácienst nagyon minimális sugárterhelés éri. Az intraorális felvétel jóval részletgazdagabb, mint a panoráma felvétel. Ilyen röntgen kép készül a gyökérkezelések előtt, közben és a gyökértömés ellenőrzésekor. Tömések széli záródását, és az apró, a fog oldalsó részén elhelyezkedő szuvasodást is ki tudja mutatni.

Fogászatunkban ORIX röntgen készülékeket és EVA digitalizálót használunk.

A szájüregi röntgen felvétel készítésének menete:

A páciensre a fogászati székben egy ólomkötényt helyezünk. Röntgen készüléket beállítva a betegnek az érzékelő lemezt tartalmazó sablonra rá kell harapnia. Ennek a sablonnak köszönhető, hogy a felvétel párhuzamos technikával készül, mely torzításmentesen képezi le a vizsgálandó területet.

ct_06

A röntgen készülékeinket mind szigorú engedélyezési eljárást követően helyeztük használatba. Pácienseinket rendkívül alacsony röntgen terhelés éri mivel csak indokolt esetben készítünk felvételeket illetve a nagyon modern gépeknek, digitalizációnak köszönhetően a sugár mennyiség drasztikusan alacsony szintre csökkent.

FELNŐTT ÉS GYERMEK FOGÁSZATI MAGÁNRENDELÉS
A MUNKÁCSY MIHÁLY UTCÁBAN

ÜGYELETI RENDELŐ OLA UTCÁBAN

Munkanapokon:
08.00 órától – 20.00 óráig

Fogszabályozás:
Előre egyeztetett időpontban

Telefon:
+36-92-511-223
+36-92-346-277
+36-30-9854-366
új beteg felvétel – 1 mellék
fogszabályozás – 2 mellék
felnőtt fogászat, szájsebészet – 3 mellék

Email:
info@zalaifogorvos.hu

ÜGYELETI RENDELŐ OLA UTCÁBAN

Munkanapokon:
16.00 órától – 22.00 óráig

Munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon
(szombat, vasárnap), valamint ünnepnapokon:
07.00 órától – 13.00 óráig

Bejelentkezés:
Személyesen (munkanapokon 14:00 után)
Telefon (munkanapokon 14:00 után)
+36-92-315-602